A VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál valamint a Nemzetközi Természetfilm és Környezetvédelmi Filmszemle, továbbá a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemle és társrendezvényeik

 HÁZIRENDJE

Jelen Házirend a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezésre kerülő Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál), valamint a Nemzetközi Természetfilm és Környezetvédelmi Filmszemle, továbbá a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemle (a továbbiakban: Filmszemlék) és egyéb társrendezvények – a továbbiakban összefoglaló néven Rendezvények – látogatói A továbbiakban: Látogató) által betartandó magatartási szabályokat tartalmazza.

 

A Fesztivál, a Filmszemlék és kísérő rendezvényeinek kiemelt célja a természetvédelem-környezetvédelem-biodiverzitás és az élhető vidék értékeit, szerepét és céljait bemutató nemzetközi alkotóktól származó művek bemutatása, azok széleskörű elérésének biztosítása az érdeklődők és kiemelten az oktatásban résztvevők számára. A Fesztivál együttműködve a természet és környezetvédelemben érintett szakmával és a művészetek képviselőivel létrehozott egy olyan szemléletformáló esemény sorozatot, amely minden évben lehetőséget ad arra, hogy kiemelt figyelem forduljon természeti értékeink állapotára és azok védelmére.

 

A Rendezvény főszervezője a:

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet

nyilvántartási szám: 01-01-0012358

(a továbbiakban: Alapítvány),

a Rendezvény helyszínt biztosító társszervezője:

 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély hrsz. 5852.

cégjegyzékszáma: 1309129463

(a továbbiakban: Kastély)

a továbbiakban együtt Szervezők.

 

Rendezvény időtartama: 2022. május 27. 10:00. – 2022. május 29. 22:00.

A Rendezvény annak időtartama alatt 10:00-22:00 között látogatható. Az előzőeken kívüli időtartamon túl a látogatók nem tartózkodhatnak a Gödöllői Királyi Kastély területén.

A Rendezvényre való belépés a látogatók számára ingyenes, azonban belépni csak a Szervezők által megjelölt pontokon lehetséges. A Rendezvény területére történő belépéssel Látogató hallgatólagosan elfogadja a jelen Házirendben, valamint a Kastély Látogatói szabályzatában foglaltakat, és köteles az azokban foglaltaknak megfelelően eljárni.

 

 1. Járványügyi rendelkezések

Epidémiás vagy pandémiás helyzet esetén a Látogatók védelme érdekében a Rendezvényen történő részvétel a hatályos jogszabályok, az illetékes hatóságok rendelete vagy intézkedése által meghatározott további feltételekhez és eljárásokhoz köthető, így többek között maszkviselés előírása a Rendezvényen; a többi Látogatótól való meghatározott védőtávolság betartása; az egyes rendezvények maximális látogatói számára vonatkozó korlátozás betartása. A Látogató köteles a lehető legrövidebb időn belül elhagyni a Rendezvény területét, amennyiben a pandémia/epidémia alapjául szolgáló betegség tüneteit észleli és köteles orvoshoz fordulni. A Szervezők a Rendezvényről való távozásra szólíthatja fel azon Látogatót, aki a pandémia/epidémia alapjául szolgáló betegség tüneteit mutatja. A Szervezők felelőssége e tekintetben kizárt.

 

 1. Korlátozás alá eső tárgyak

Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

 

 1. Italfogyasztás a Rendezvényen

A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Szervezők javasolják, hogy Látogató kulacsot hozzon magával, friss víz vételezési lehetőség a Rendezvény területén ingyenesen korlátozottan megoldott. Szervezők lehetőség szerint kérik elkerülni a Pet-palackból történő italfogyasztást a Rendezvény ökolábnyomának csökkentése érdekében.

 

 1. Programok

Tekintettel arra, hogy a programokat és szolgáltatásokat a Szervezők nagyszámú közreműködő együttműködésével, ezen közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Szervezők nem garantálják a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Szervezők törekszenek az előzetesen kommunikált programok és szolgáltatások nyújtására. A Látogató tudomásul veszi, hogy egyes helyszínek kizárólag VIP-karszalaggal látogathatóak.

 

 1. Gyerekek részvétele a Rendezvényen

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

 

 1. Kutyák belépése a Rendezvényre

A Rendezvény kutyabarát, a Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető kutyák léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. Kutyát a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:

 

 • érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással,
 • egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
 • póráz, nyakörv ,lehetőség szerint  biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

 

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy egyedileg megtiltsák az adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá fenntartják a jogot a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és arra, hogy a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsák a Rendezvény területéről.

 

 1. Gépjármű behajtás

A Rendezvény területére a Kastély által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen. Látogatók számára a Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök igénybevétele.

 

 1. Magatartási szabályok

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Szervezők felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a Rendezvény tömegrendezvénynek minősül, amelyek maximális kapacitással (teltház) is működhetnek, így – amellett, hogy a Szervezők mindenben eleget tesznek a műszaki, biztonsági, hatósági előírásoknak – a Rendezvényt mindenki csak saját pszichikai, egészségügyi állapotának figyelembevételével, saját felelősségére látogathatja. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségét arra az esetre, ha a Látogatók az előzőekben írtakat nem tartják be vagy veszik figyelembe, illetve a magatartási szabályokat egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el.

 

 1. A Rendezvény látogathatósága

A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervezőket kizárólag a nekik közvetlenül felróható bizonyítottan szándékos, továbbá az általuk okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító cselekedetért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt, valamint a Látogatók egymásnak okozott kárát is ideértve. Az előbbiektől függetlenül a Rendezvény látogatása magában hordozza a Covid-19-nek való kitettség kockázatát és a Látogatók szabad akaratukból elfogadják ennek kockázatát a Rendezvényre való belépéssel, bármely Látogató vagy a Rendezvényen jelen lévő egyéb személy hordozhatja a Covid-19-et és nem garantálható, hogy e személyek nem vagy nem lesznek Covid-19 fertőzöttek. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervezők felelőssége kizárt.

 

 1. Hulladékok megfelelő kezelése

A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Rendezvény helyszíne természetvédelmi oltalom alatt álló terület, melyben számos, egyedileg is védett növény és állat honos. Ezek károsítása tilos. A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön.

 

 1. Hang- és képfelvétel készítése a Szervezők által

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervezők a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha a Szervezők a Látogatóról más Látogatók által készített felvételt hasznosítják vagy használják fel, – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítik, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározzák vagy más módon a közönséghez közvetítik, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.

 

 1. Hang- és képfelvétel készítése a Látogató által

A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

 

 1. Reklám

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

 1. Alkoholfogyasztás

Tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

 

 1. Egyéb termékek és szolgáltatások

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódóan, annak helyszínén olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Szervezők, hanem más szerződéses partnerek nyújtanak számára (így különösen, de nem kizárólag a vásározók termékei, Food Truckok által kínált élelmiszerek). Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Látogató, mint fogyasztó és az adott szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szervezőkkel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervezők általánosságban is kijelentik, hogy nem vállalnak semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervezők nem vállalnak semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervezők nem felelősek semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szervezők különösen nem vállalnak felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Szervezők kizárják a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

 

 1. Magatartási szabályok a Rendezvény helyszínén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos harmadik személyekre.

 

 1. Felelősség

A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a felügyelete alá tartozó kiskorú által, vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervezők, mind a közreműködők és szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a harmadik személyek tekintetében. A Szervezők kizárják a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a házi kedvenc, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Látogatójának, illetve harmadik személynek. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőket felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szervezők felelősségi körébe.

 

 1. Biztonság

A Rendezvény területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel és az adott Rendezvényen esetlegesen eljáró hatósággal a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

  

 1. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 

 1. Szolgáltatások nyújtása és termékek értékesítése

A Rendezvényen ingyenes és fizetős szolgáltatások és termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős szolgáltatásért és termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a fizetős termékek és szolgáltatások ellenértékét a Szervezők, közreműködői vagy szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

 

 1. Védjegyek és szerzői jogok

A Szervezők weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervezők, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szervezők, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőket, közreműködőit, illetve a szerződéses partnereit illetik meg.